Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 155-НС
София, 02.10.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“ Столична община

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило писмо вх.№ 411-НС/02.10.2022 г. от кмета на район „Слатина" с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК – район „Слатина" Столична община, във връзка с възникнали обстоятелства по чл. 51, ал. 2 от ИК.

На основание чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 и във връзка с чл. 51, ал. 2 от ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

РЕШИ

 1. Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район „Слатина“ Столична община, посочени в списък – Приложение №1 към настоящото решение.
 2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в списък – Приложение №1 към настоящото решение.
 3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 02.10.2022 в 13:07 часа

Календар

Решения

 • № 165-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

 • № 164-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

 • № 163-НС / 02.10.2022

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения