Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 118-НС
София, 29.09.2022

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на избирателни секции по чл.9, ал.6 от ИК в административен район „Средец“ – СО

Във връзка с формиране на единната номерация на избирателни секции по чл. 9, ал. 6 от ИК в административен район „Средец“ - СО, Районна избирателна комисия в 24 ИР София, разгледа Заповед № СОА22-РД09-1396/15.08.2022 г. на кмета на Столична община, съгласно която е възложено на кметовете на административни райони в СО да утвърдят номерата на избирателните секции по чл. 9, ал. 6 от ИК на територията на съответния административен район, същите се образуват по реда на чл. 9, ал. 8 от ИК. Със Заповед № РСЦ22-РД09-255/28.09.2022 г. на кмета на административен район „Средец", с която е определен номер 43 на служебна секция във Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД, образувана със Заповед 135/19.09.2022 г. от изпълнителния директор на ЛЗ и със Заповед № РСЦ22-РД09-256/28.09.2022 г на кмета на административен район „Средец", с която е определен номер 44 на секция в Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД, образувана със Заповед № 465/15.09.2022 г. от изпълнителния директор на ЛЗ;

На основание чл. 70, ал. 4 и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 6, чл. 9, ал. 6 и ал. 8 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

 РЕШИ

Формира следната единна номерация на служебните избирателни секции в Район „Средец", както следва:

 • 244601043 – Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД;
 • 244601044 – Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител“,

където

24 е номер на изборния район

46 е номерът на Столична община, съгласно ЕКАТЕ

01 е номерът на административния район съгласно ЕКАТЕ

043, 044 е номерът на служебната секция в административния район.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 29.09.2022 в 18:53 часа

Календар

Решения

 • № 165-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

 • № 164-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

 • № 163-НС / 02.10.2022

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения