Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 117-НС
София, 29.09.2022

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 76-НС/ 14.09.2022г.

Във връзка с констатирана техническа грешка, допусната при изписване на номер на секционна избирателна комисия в Решение № 76-НС/ 14.09.2022г.

На основание чл. 70, ал. 4 и чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

 

 

РЕШИ

Изменя и допълва Решение № 76-НС/ 14.09.2022г., съгл. Приложение в частта му относно номера на избирателната секция, в която в назначен Кирил Петров Радев като номер на избирателна секция 244604008 да се чете като 244604003.  

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 29.09.2022 в 18:52 часа

Календар

Решения

  • № 165-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

  • № 164-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения