Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 114-НС
София, 29.09.2022

ОТНОСНО: Разглеждане на писмо от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпил сигнал от Ивайло Иванов - Директор на Столичен инспекторат – СО с Вх. № 304-НС в 11.50 ч. от 28.09.2022 г. от деловодния регистър на РИК в 24 ИР София, заведен под № 8 в регистъра на жалбите и сигналите на РИК в 24 ИР София.

В сигнала е обективирана проверка от инспекторите към Столичен инспекторат, за нарушенията е съставен констативен протокол и е приложен снимков материал.

На основание чл. 70, ал. 4 и във връзка с чл. 186, ал. 1 от ИК, РИК в 24 ИР - София

                                                                                            

РЕШИ:

УКАЗВА на кмета на район „Оборище“ – Столична община да премахне поставените в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК агитационни материали.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 29.09.2022 в 18:48 часа

Календар

Решения

  • № 165-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

  • № 164-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения