Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 11-НС
София, 13.08.2022

ОТНОСНО: Приемане на инструкция/указания относно механизма за обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

 

На основание чл. 72, ал. 1 ИК и чл. 23, ал. 4 ЗЗЛД, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София 


Р Е Ш И:


Приема инструкция/указания относно механизма за обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София. Всеки от членовете на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София да се запознае с инструкциите срещу подпис.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Борислав Ганчев

 

СЕКРЕТАР:

/Добри Тенев/

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 13.08.2022 в 15:09 часа

Календар

Решения

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 162-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

  • № 161-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Средец“ Столична община.

всички решения