Заседания

Заседание от дата 13.08.2022 от 12:00 часа.

Решения

№ 11-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Приемане на инструкция/указания относно механизма за обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

№ 10-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на срок, условия и ред за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати в изборите Народно събрание на 02.10.2022 г.

№ 9-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на срок, условия и ред за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 02.10.2022 г.

№ 8-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Назначаване на специалисти – експерти и специалисти – технически сътрудници за подпомагане дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

№ 7-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Процедура по маркиране на печатите на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

№ 6-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Упълномощаване на председателя и секретаря на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София за подписване на граждански договори със специалисти – експерти и специалисти – технически сътрудници, подпомагащи дейността на комисията.

№ 5-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Разпределение на членовете на комисията по административни райони.

№ 4-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Приемане на правила за заместване на председателя и секретаря на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София при тяхното отсъствие.

№ 3-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Приемане на вътрешни правила за дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

№ 2-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на адрес и приемно време на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

№ 1-НС / 13.08.2022

ОТНОСНО : Организацията на заседанията и начин на вземане, номерация и обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

Календар

Решения

  • № ИР 24 – 156 / 23.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 268, ал.5 от Изборния кодекс

  • № ИР 24 – 155 / 13.07.2021

    относно: Определяне на процесуални представители на РИК в 24 ИР София пред АССГ

  • № ИР 24 – 154 / 11.07.2021

    относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

всички решения