Заседания

Заседание от дата 11.07.2021 от 19:15 часа.

Заседание от дата 11.07.2021 от 14:00 часа.

Решения

№ ИР 24 – 154 / 11.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

№ ИР 24 – 153 / 11.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

№ ИР 24 – 152 / 11.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

№ ИР 24 – 151 / 11.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Искър“– СО

№ ИР 24 – 150 / 11.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Средец“– СО

№ ИР 24 - 149 / 11.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Оборище“– СО

№ ИР 24 - 148 / 11.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Кремиковци“– СО

№ ИР 24 - 147 / 11.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

№ ИР 24 - 146 / 11.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Възраждане“– СО

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения