Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за членове на Европейския парламент 2019

КП Коалиция за България

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Робън-Валентин Клерънс Скелтон3-1/22.05.2019
Димитър Иванов Иванов3-2/22.05.2019
Васко Димитров Димитров3-3/22.05.2019
Йонка Йорданова Георгиева3-4/22.05.2019
Лидия Маринова Александрова-Кемилева3-5/22.05.2019
Гергана Атанасова Ганева-Филипова3-6/22.05.2019
Цветозар Атанасов Петков3-7/22.05.2019
Адриана Василева Василева3-8/22.05.2019
Лариса Владимировна Петкова3-9/22.05.2019
Любка Николова Генова3-10/22.05.2019
Атанас Цеков Петков3-11/22.05.2019
Петя Константинова Ангелчовска3-12/22.05.2019
Венцислава Атанасова Димитрова3-13/22.05.2019
Павлина Ангелова Кунова3-14/22.05.2019
Любомир Христов Георгиев3-15/22.05.2019
Александър Ивайлов Спасов3-16/22.05.2019
Людмила Иванова Балтова3-17/22.05.2019
Катя Иванова Колешева3-18/22.05.2019
Костадин Георгиев Смилянов3-19/22.05.2019
Петя Борисова Стоицова3-20/22.05.2019
Тотка Тодорова Диналова3-21/22.05.2019
Валентин Радков Маринов3-22/22.05.2019
Светослав Христов Нешев3-23/22.05.2019
Андрей Иванов Андреев3-24/22.05.2019
Ангел Дойчинов Ангелов3-25/22.05.2019
Мирчо Делчев Колешев3-26/22.05.2019
Костадин Борисов Вълчев3-27/22.05.2019
Василка Кирилова Алексиева3-28/22.05.2019
Десислав Иванов Петров3-29/22.05.2019
Миланка Славчева Янакиева3-30/22.05.2019
Румяна Тонева Ангелчовска3-31/22.05.2019
Татяна Димитрова Димитрова3-32/22.05.2019
Добри Костадинов Радев3-33/22.05.2019
Иван Искренов Йорданов3-34/22.05.2019
Добромир Добрев Радев3-35/22.05.2019
Луиза Иванова Гетовска3-36/22.05.2019
Красимир Георгиев Рангачев3-37/22.05.2019
Весела Ганчева Белчева3-38/22.05.2019
Светла Тодорова Минковска3-39/22.05.2019

Календар

Решения

  • № 110 / 26.05.2019

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали

  • № 109 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

  • № 108 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения