Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за членове на Европейския парламент 2019

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
СИЛВИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА2-1/22.05.2019
ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА КИРАНОВА2-2/22.05.2019
БОЖАНА ВЕЛИНОВА ИЛИЕВА2-3/22.05.2019
СТЕФАН КИРИЛОВ КИРАНОВ2-4/22.05.2019
КОНСТАНТИН СТАНИСЛАВОВ МИХОВ2-5/22.05.2019
ИВАЙЛО КОСТОВ КОСТАДИНОВ2-6/22.05.2019
ПЕНА ДИМИТРОВА АВРАМОВА2-7/22.05.2019
ЗЕЛМА САМУИЛ АВДАЛА2-8/22.05.2019
ДИМИТЪР СРЕТЕНОВ ДИМИТРОВ2-9/22.05.2019
СВЕТЛА СПАСОВА ДИМИТРОВА2-10/22.05.2019
АТАНАС СТОЯНОВ ГАРДАНСКИ2-11/22.05.2019
ПЕТЪР ЯНКОВ ЗАХАРИНОВ2-12/22.05.2019
ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ МИНКОВ2-13/22.05.2019
СПАС ДИМИТРОВ КОЛЕВ2-14/22.05.2019
ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ2-15/22.05.2019
ЦВЕТАН МАРКОВ ВАСИЛЕВ2-16/22.05.2019
НЕДЕЛЧО ДОБРЕВ ШИШКОВ2-17/22.05.2019
ВЛАДИМИР КИРИЛОВ МАНОВ2-18/22.05.2019
ГАЛИНА СИМЕОНОВА ГЪЛЪБОВА2-19/22.05.2019
ВЛАДИСЛАВА БОГДАНОВА ПАЛУШЕВА2-20/22.05.2019
СИМЕОН ИВОВ НЕДЯЛКОВ2-21/22.05.2019
КРАСИМИР ИВАНОВ ТРАЙКОВ2-22/22.05.2019
АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ УЗУНОВ2-23/22.05.2019
РОСТИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ГРИГОРОВ2-24/22.05.2019
ЕВЕЛИНА КИРИЛОВА СОКОЛОВА-ХЮЛСХОФ2-25/22.05.2019
НЕВЕНКА СТОЯНОВА ДИОНИСИЕВА2-26/22.05.2019
ГЕОРГИ ГЕНАДИЕВ ГЕОРГИЕВ2-27/22.05.2019
ГЕОРГИ АСЕНОВ МИХАЙЛОВ2-28/22.05.2019
СТЕФАНКА СПАСОВА ПЕТКОВА2-29/22.05.2019
ИВАН ИВАНОВ СТАМБОЛИЕВ2-30/22.05.2019
ВЕСКА ИВАНОВА ИВАНОВА-ИЛИЕВА2-31/22.05.2019
СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ2-32/22.05.2019
ГЕОРГИ БОРИСОВ ХАРАМЛИЙСКИ2-33/22.05.2019
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА МАРИНОВА2-34/22.05.2019
КИРИЛ ЕМАНУИЛОВ АНГЕЛОВ2-35/22.05.2019
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ПЕТКАНИН2-36/22.05.2019
НЕЛИ ИЛИЕВА ТРАЙКОВА2-37/22.05.2019
ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ ГЕРГОВ2-38/22.05.2019
ЮЛИАН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ2-39/22.05.2019
ГЕОРГИ ПЕТРОВ КРЪСТЕВ2-40/22.05.2019
МАРИАНА НЕДЕЛЧОВА БОЖКОВА2-41/22.05.2019
ПАСКАЛ ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ2-42/22.05.2019
ПЕТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ2-43/22.05.2019
ЕМИЛ АНГЕЛОВ ЦВЕТАНОВ2-44/22.05.2019
ЙОРДАН КИМОНОВ ГЕОРГИЕВ2-45/22.05.2019
СТЕФАНИ ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА2-46/22.05.2019
МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ2-47/22.05.2019
ВЕСЕЛИН СПАСОВ КОКАЛОВ2-48/22.05.2019
МИЛЕНА КИРИЛОВА КОЛЕВА2-49/22.05.2019
ГЕОРГИ СПАСОВ КАЦАРСКИ2-50/22.05.2019
МАРИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН2-51/22.05.2019
СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА-НЕНОВА2-52/22.05.2019
ЮРИЙ ДИМИТРОВ НЕНОВ2-53/22.05.2019
МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА2-54/22.05.2019
ЦАНКО КАМЕНОВ ИЛИЕВ2-55/22.05.2019
НЕЙЧО АНТОНОВ НЕЙЧЕВ2-56/22.05.2019
СПАСКА ИГНАТОВА УЗУНОВА2-57/22.05.2019
ИВАН ПЕТРОВ ВИГЕНИН2-58/22.05.2019
МАРИЯ СТОЯНОВА СИМЕОНОВА2-59/22.05.2019
МАРИН ИЛИЕВ СТАНИМИРОВ2-60/22.05.2019
ДОБРИ ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ2-61/22.05.2019
ДИМИТЪР ТИНКОВ ДИМИТРОВ2-62/22.05.2019
РАЙНА ИВАНОВА ЛОЗЕВА2-63/22.05.2019
РОСИЦА ВАСИЛЕВА ЛОЗАНОВА-ТРАЙКОВА2-64/22.05.2019
ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА2-65/22.05.2019
ВИКТОРИЯ ПЛАМЕНОВА ЯКИМОВА2-66/22.05.2019
МИРОСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ЙОРДАНОВ2-67/22.05.2019
МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА2-68/22.05.2019
МАРИЯ ИВАНОВА ПАПАЗОВА2-69/22.05.2019
ДИМИТЪР ИЛИЕВ РУЙКОВ2-70/22.05.2019
ВЕЛЬО ЕНЬОВ ВАСИЛЕВ2-71/22.05.2019
ВЕЛИСЛАВ ЛАЗАРОВ ВЕЛЕВ2-72/22.05.2019
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ2-73/22.05.2019
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ2-74/22.05.2019
МИЛКА ВИНЧЕВА СИДЕРОВА2-75/22.05.2019
МАРИЯ ИЛИЕВА СИДЕРОВА2-76/22.05.2019
ДИМИТЪР ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ2-77/22.05.2019
БОРИСЛАВ СТОЙОВ ДОБРЕВ2-78/22.05.2019
МАРГАРИТА АНГЕЛОВА КУКУШЕВА2-79/22.05.2019
КАЛОЯН СИМЕОНОВ РАДЕНКОВ2-80/22.05.2019
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА2-81/22.05.2019
МАРИЯНА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА2-82/22.05.2019
СТОЯН РАЧЕВ РАЛЕВ2-83/22.05.2019
ДИЯНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВСКА2-84/22.05.2019
ДЕЯН ГЕОРГИЕВ ВЕЛИНОВ2-85/22.05.2019
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ2-86/22.05.2019
АНДРЕЙ БОРИСОВ АНДРЕЕВ2-87/22.05.2019
АНИ СИМЕОНОВА СТОЕВА-ЦВЕТКОВА2-88/22.05.2019
АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА МИЦОВСКА2-89/22.05.2019
БОЖАНКА НЕНОВА ПЕТРОВА2-90/22.05.2019
БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ2-91/22.05.2019
ВЕЛИМИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ2-92/22.05.2019
ВЕНЕТКА АСЕНОВА СТОИЛОВА2-93/22.05.2019
ВЕСКО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ2-94/22.05.2019
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ФИЛЕВА2-95/22.05.2019
ВЛАДИМИР ВЕЛИНОВ ГЪРГОРОВ2-96/22.05.2019
ВЛАДИМИР ПЕНЧЕВ МУТАФЧИЕВ2-97/22.05.2019
ГАЛИНА ВАСКОВА ГЪРГОРОВА2-98/22.05.2019
ГАНКА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА2-99/22.05.2019
ГЕНАДИЯ ЖИВКОВА ЯНКУЛОВА2-100/22.05.2019
ГЕОРГИ БОЙКОВ ДИМИТРОВ2-101/22.05.2019
ГЕОРГИ МАРИНОВ СПАСОВ2-102/22.05.2019
ДАНАИЛ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ2-103/22.05.2019
ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ГЪЛЪБОВА2-104/22.05.2019
ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ЦЕНОВА2-105/22.05.2019
ЖИВКО ИВАНОВ ДЖАДЖАРОВ2-106/22.05.2019
ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ ВЕНЧЕВ2-107/22.05.2019
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ КАРАГЬОЗОВ2-108/22.05.2019
ИВАН ИВАНОВ ХРИСТОВ2-109/22.05.2019
ИВАНКА ЦОЦОВА ВЪЛКОВА2-110/22.05.2019
ИВО ЙОРДАНОВ ЗЛАТАНОВ2-111/22.05.2019
ЙОРДАНКА ЙОСИФОВА ПЕТРОВА2-112/22.05.2019
КРЕМЕНА ВИДЕНОВА ГЪРГОРОВА2-113/22.05.2019
ЛАЛКА НИКОЛОВА БОНЕВА2-114/22.05.2019
МАРИАННА НИКОЛОВА ФИЛИПОВА2-115/22.05.2019
МАРИЙКА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА2-116/22.05.2019
МАРИЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА2-117/22.05.2019
МИЛКА АТАНАСОВА ПАПАЗОВА2-118/22.05.2019
МИЛКО ВЛАДИМИРОВ ХАРАЛАНОВ2-119/22.05.2019
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ТИНКОВ2-120/22.05.2019
ПЕНКА ДАКОВА ЦАФАРОВА2-121/22.05.2019
РУМЕН ПЕТРОВ БОНЕВ2-122/22.05.2019
СВЕТЛА ЦВЕТКОВА ШАЙБЕР2-123/22.05.2019
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ2-124/22.05.2019
СТЕФКО ИВАНОВ КАСЪРОВ2-125/22.05.2019
ТАНЯ ДАНАИЛОВА ЦВЕТАНОВА2-126/22.05.2019
ТОДОР ДОНЧЕВ БАКЛАРОВ2-127/22.05.2019
ХРИСТО КОСТАДИНОВ ДЖУРОВ2-128/22.05.2019
ЦВЕТАН ИЛИЕВ АТАНАСОВ2-129/22.05.2019
ЦВЕТАНА ДОНЧЕВА ЧАКЪРОВА2-130/22.05.2019
ЦВЕТКО БОРИСОВ ЦВЕТКОВ2-131/22.05.2019
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ ЙОСИФОВ2-132/22.05.2019
ЙОРДАН АНДОНОВ ДОНКОВ2-133/22.05.2019
САВА ХРИСТОВА СТОИМЕНОВА2-134/22.05.2019
ЦВЕТАН СТОИЛОВ КОЧКОВ2-135/22.05.2019
ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ТОТЕВА2-136/22.05.2019
РАДОСТИНА КИРИЛОВА РАДЕВА2-137/22.05.2019
КИРИЛ ТОДОРОВ БАДЕВ2-138/22.05.2019
ПАВЛИНКА РАДОСЛАВОВА ПАТЕРОВА2-139/22.05.2019
ДИМИТРИНКА РАДОСЛАВОВА ПЕТРОВА2-140/22.05.2019
АНГЕЛ АСЕНОВ АНГЕЛОВ2-141/22.05.2019
НАДЕЖДА ХРИСТОВА БОЛТАДЖИЕВА2-142/22.05.2019
МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА2-143/22.05.2019
АНГЕЛ МАРИНОВ БОЗЕВ2-144/22.05.2019
ВЕСЕЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА МЕЧКОВА2-145/22.05.2019
МАЛИНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА2-146/22.05.2019

Календар

Решения

  • № 110 / 26.05.2019

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали

  • № 109 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

  • № 108 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения