Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 72
София 24 ИР, 24.05.2019

ОТНОСНО: Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови протоколи за установяване на резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. от РИК 24 на СИК/ПСИК

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 274, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 375-ЕП от 21.05.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район – София

РЕШИ:

При постъпване в РИК 24 на уведомление за сгрешен и унищожен по реда на чл. 274, ал. 1 ИК протокол на СИК за установяване на резултати от гласуването - Приложение 85-ЕП-х или 85-ЕП-хм от изборните книжа, упълномощава всички членове на РИК 24-София, с правата поотделно да получават и транспортират до РИК 24 сгрешени протоколи от СИК, съответно - да предават нови формуляри на протоколи на място в изборната секция и да подписват съставените за целта приемо-предавателни протоколи – Приложение № 88-ЕП от изборните книжа при спазване на т. 6 от Решение № 375-ЕП/21.05.2019 г. на ЦИК.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.   

 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 24.05.2019 в 18:20 часа

Календар

Решения

  • № 110 / 26.05.2019

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали

  • № 109 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

  • № 108 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения