Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 66
София 24 ИР, 23.05.2019

ОТНОСНО: Назначаване на технически сътрудници към Двадесет и четвърти район – София

Във връзка с необходимостта от оптимизиране на процеса по приемане и обработка на изборните резултати за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019 г., писмо, изх. на ЦИК № ЕП-15-122/21.05.2019 г. и писмо и списък предоставен от Столична община , на основание чл. 63 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район – София.

 

РЕШИ:

Назначава за технически сътрудници, които да подпомагат дейността на РИК 24 район - София по приемане на протоколите с резултатите от гласуването до окончателното оформяне на протоколите на РИК, следните лица:

 

Средец

1

Георги Василев Георгиев

 

 

2

Радост Федева Черкезова

 

 

3

Емил Стефанов Стефанов

 

Възраждане

1

Атанас Любомиров Стоянов

 

 

2

Зорница Венциева Захариева

 

Оборище

1

Марияна Любенова Стоянова

 

 

2

Николай Александров Биров

 

Сердика

1

АНАТОЛИ ИЛИЕВ КИРОВ

 

 

2

КРАСИМИР НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДРОВ

 

 

3

НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ АНАЧКОВ

 

Подуяне

1

ГАЛЯ ИГНАТОВА ДИМИТРОВА

 

 

2

МАРИАНА МАРИНОВА БЪРЗИЛСКА-ПЕТКОВА

 

Слатина

1

Анна Банкова Иванова

 

 

2

Виолета Христова Спасова

 

 

3

Радка Ангелова Якимова

 

Искър

1

Стефко Иванов Радилов

 

 

2

Николай Радославов Мутафчиев

 

Кремиковци

1

Кирилка Стоянова Димовска

 

 

2

Венцислав Димитров Михайлов

 

 

3

Юрий Димитров Диамандиев

 

Столична община

1

Катя Димитрова Вълкова

 

 

2

Мария Георгиева Гончева

 

 

3

Пламен Любомиров Кузев

 

 

4

Елена Йорданова Тонева

 

 

5

Кристиян Мирославов Даскалов

 

 

6

Ивайло Живков Живков

 

 

7

Нели Цветанова Милкова

 

 

8

Нина Георгиева Павлова

 

 

9

Станислав Велеславов Великов

 

 

10

Миряна Методиева Иванова

 

 

Препис от решението да се изпрати на Областен управител на област София - град за сключване на договори и Столична община.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 23.05.2019 в 18:42 часа

Календар

Решения

  • № 110 / 26.05.2019

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали

  • № 109 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

  • № 108 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения