Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 65
София 24 ИР, 23.05.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на представители на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район - София е постъпило предложение с вх. № 219/23.05.2019 г. от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, с което е представен списък със 64 представители на партията в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019 г., в който е посочено име, ЕГН, номер и дата на пълномощно. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в 24 район София.

На основание чл.124, ал.2 и ал.4 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

 

РЕШИ:

  1. Публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район - София, списък с 64 представители на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ под № 04/23.05.2019 при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.      

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 23.05.2019 в 18:40 часа

Календар

Решения

  • № 110 / 26.05.2019

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали

  • № 109 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

  • № 108 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения