Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 56
София 24 ИР, 23.05.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Кремиковци“– СО

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район – София са постъпили писма с вх.№№ 211/22.05.2019 г. и 220/23.05.2019 г. от кмета на район „Кремиковци“ с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК от квотата на  ПП ГЕРБ, КП „БСП за България“, ПП ДПС, КП „Обединени патриоти“, КП ББЦ във връзка с възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2 от ИК.

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във връзка с чл. 51, ал.2 от ИК, РИК в 24 район - София

РЕШИ:

 

 1. Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район „Кремиковци" - СО, посочени в списък - приложение 1 към настоящото решение.
 2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в списък - приложение 1 към настоящото решение.
 3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.   

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 23.05.2019 в 18:32 часа

Календар

Решения

 • № 110 / 26.05.2019

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали

 • № 109 / 26.05.2019

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

 • № 108 / 26.05.2019

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения