Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 55
София 24 ИР, 23.05.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници от КП „ВОЛЯ-Българските Родолюбци“

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район - София  е постъпило  заявление с вх. № 206/22.05.2019 г. за регистрация на  12  застъпници на КП „ВОЛЯ-Българските Родолюбци“, чрез Божидара Тодорова Мустакова – преупълномощена от Албена Владимирова Найденова - пълномощник на представляващия коалцията Веселин Найденов Марешки, в качеството си на председател на КП „ВОЛЯ-Българските родолюбци“. Заявлението е 1 по ред и е вписано под № 4 на 22.05.2019 г., в 15:40 часа във Входящ  Регистър  на заявени за регистрация  застъпници и заместващи застъпници в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени  на 26.05.2019 г. на РИК в 24 район - София.

Към заявлението са приложени: два броя пълномощни, списък на предложените 12 застъпника на кандидатска листа на КП „ВОЛЯ-Българските Родолюбци“ и декларация по чл.3, ал.3, чл.117, ал.3 и чл.120, ал.3 във връзка с чл.118, ал.1,2 и 3 от ИК. Списъкът е представен на хартиен насител и на електронен носител. 

Броят на заявените застъпници не превишава броя секции в 24 район.

На основание чл. 72, ал.1 т.15 , чл.118, ал.1 и 2 и чл.117, ал.4 от ИК от Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район - София 

 

Р Е Ш И:

 

1.РЕГИСТРИРА 12 застъпника на КП „ВОЛЯ-Българските Родолюбци“  в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019 г. за 24 район – София.

2.Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район – София.

3.Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 23.05.2019 в 18:31 часа

Календар

Решения

  • № 110 / 26.05.2019

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали

  • № 109 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

  • № 108 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения