Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 47
София 24 ИР, 22.05.2019

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в административен район „Оборище“ – СО

Във връзка с формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в административен район „Оборище“ - СО, Районна избирателна комисия в 24 Район - София, разгледа Заповед № СОА19-РД09-535/15.04.2019 г.  на кмета на Столична община, съгласно която е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други социални заведения на територията на съответния административен район, които секции се образуват от ръководителите на посочените по-горе заведения, както и заповед № РОБ-19-РД09-83/20.05.2019 г. на кмета на административен район „Оборище", с която е определен  номер 244604060 на служебна секция в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, образувана със заповед № РД-02-234/20.05.2019 г. на изпълнителния директор на ЛЗ.

На основание чл.70, ал.4 и във връзка с чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал.6  и ал. 8 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София 

РЕШИ: 

Формира следната единна номерация на служебните избирателни секции в Район „Оборище", както следва: 244604060 – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД – София,

където

24 е номер на  изборния район

46 е  номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТТЕ

04  е номерът  на административния район съгласно ЕКАТТЕ

060 е номерът на служебната секция в административния район.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 22.05.2019 в 12:55 часа

Календар

Решения

  • № 110 / 26.05.2019

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали

  • № 109 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

  • № 108 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения