Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 29
София 24 ИР, 15.05.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на номерацията на образуваните ПСИК на територията на 24 район - София

В РИК в 24  район – София е постъпила Заповед № СОА19-РД09-667 от 14.05.2019 г. на кмета на Столична община с входящ № 125/15.05.2019 г. за образуване и утвърждаване на номерацията на три избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на  24 район - София. В заповедта са посочени и адресите на образуваните избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия.

 

Предвид изложеното  и на основание чл. 70, ал. 4, чл.72, ал.1, т.6, чл. 90, ал. 1 от ИК,  и въз основа на Решение № 28 от 13.05.2019 г. РИК в 24  район – София

 

РЕШИ

 

Формира и утвърждава единните номера на подвижни секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и четвърти район – София за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019 г., както следва:

 

244603005 – район Възраждане, с адрес: бул. "Ал. Стамболийски" № 62,  районна администрация "Възраждане", където

24 е номер на  изборния район

46 е  номерът на Столична община, съгласно ЕКАТТЕ

03  е номерът  на административния район, съгласно ЕКАТТЕ

005 е номерът на подвижната секция в административния район.

 

244604061 – район Оборище, с адрес: 112 ОУ, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков” № 60, 112-то ОУ, където

24 е номер на  изборния район

46 е  номерът на Столична община, съгласно ЕКАТТЕ

04  е номерът  на административния район, съгласно ЕКАТТЕ

061 е номерът на подвижната секция в административния район.

 

244607086 – район Слатина, с адрес: бул. "Шипченски проход" № 67, районна администрация "Слатина", където

24 е номер на  изборния район

46 е  номерът на Столична община, съгласно ЕКАТТЕ

07  е номерът  на административния район, съгласно ЕКАТТЕ

086 е номерът на подвижната секция в административния район.

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 15.05.2019 в 17:32 часа

Календар

Решения

  • № 110 / 26.05.2019

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали

  • № 109 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

  • № 108 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения