Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 28
София 24 ИР, 13.05.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и четвърти район – София

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район – София е постъпила обобщена информация с вх. № 106/13.05.2019 г. от Столична община, съгласно която до крайния срок по чл. 37, ал. 1 от ИК, а именно до 17.00 ч. на 11.05.2019 г., в районните администрации на територията на 24 район - София са постъпили заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, както следва:

АР  Средец – 6 /шест/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

АР  Възраждане – 2 /два/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

АР Оборище – 12 /дванадесет/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

АР Сердика – 3 /три/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

АР Подуяне – 4 /четири/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

АР Слатина – 1 /един/ брой заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

АР Искър – 2 /два/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

АР Кремиковци – 1 /един/ брой заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

 

На основание чл.70 ал.4, чл. 72, ал.1, т.6 във връзка с чл. 90, ал. 1 и във връзка с Решение № 96-ЕП/ 08.04.2019 на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район – София

 

РЕШИ

 

Определя броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и четвърти район - София за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, както следва:

1 /една/ ПСИК на територията на административен район „Оборище“

1 /една/ ПСИК на територията на административен район „Възраждане“, която ще обслужва и административни райони „Сердика“ и „Средец“

1 /една/ ПСИК на територията на административен район „Слатина“, която ще обслужва и административни райони „Кремиковци“, „Искър“ и „Подуяне“

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.  

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 13.05.2019 в 18:08 часа

Календар

Решения

  • № 110 / 26.05.2019

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали

  • № 109 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

  • № 108 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения