Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 24
София 24 ИР, 09.05.2019

ОТНОСНО: Определяне на членове на РИК в 24 район - София и график за провеждане на обученията на СИК.

На основание чл. 70, ал.4, чл.72, ал.1, т.3 от ИК, Районна избирателна комисия в 24 район - София

 

РЕШИ:

 1. Определя членове на РИК в 24 район - София  за обученията на СИК и приема график, както следва:

Административен район

Обучаващи членове на РИК

Дата

Час

Място

 

СРЕДЕЦ

 

Петко Кръстев

Красимира Шабанова

 

20.05.2019

 

18:30

Зала № 4 „Проф. Асен Златаров“ на ФНТС,

ул. „Г.С. Раковски“ № 108

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

Васил Кацов

Бойчо Момчилов

 

21.05.2019

 

18:00

НОИ

бул. „Ал. Стамболийски“ № 62, ет. 3

 

ОБОРИЩЕ

 

Евгений Пепелянков

Ива Димитрова

 

20.05.2019

 

18:00

Зала „Средец“ – ОКИ Средец

 ул. „Кракра“ 2А

 

СЕРДИКА 

 

Владимир Иванов

Соня Костадинова 

 

21.05.2019

 

18:00

Народно читалище “Цар Борис ІІІ - 1928”

ул. „Клокотница“ 29

 

ПОДУЯНЕ

 

Илия Илиев

Снежина Календжиева 

 

22.05.2019

 

18:00

Актова зала

49 ОУ „Бенито Хуарес“,

ул. „Константин Фотинов“ № 4

 

СЛАТИНА

 

Мария Георгиева

Ясен Стоев

Марио Пешев

 

22.05.2019

 

18:00

Зала „Универсиада“

бул. „Шипченски проход“ № 2

 

ИСКЪР

 

 

Борка Паракозова

Емилия Алексиева 

 

16.05.2019

 

18:30

150 ОУ „Цар Симеон I“ – Актова зала

ж.к „Дружба“ 2,

ул. „Делийска воденица“ №11

 

КРЕМИКОВЦИ

Георги Димитров

Михаил Петров 

 

22.05.2019

 

18:30

Читалище „Светлина“, кв. Кремиковци  ул. „Радивоя" № 2

 

 1. Обучението е с предимно практическа насоченост и разясняващо последователността от действия на избирателните комисии преди, по време и след изборния ден, чрез нагледни обучителни материали, включително и електронни обучителни средства – презентации, видеоклипове и други методически материали, публикувани на страницата на Централната избирателна комисия.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 09.05.2019 в 19:02 часа

Календар

Решения

 • № 110 / 26.05.2019

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали

 • № 109 / 26.05.2019

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

 • № 108 / 26.05.2019

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения