Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 23
София 24 ИР, 09.05.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на РИК в 24 район - София за приемане на бюлетините и осъществяване на контрол при транспортирането и доставка на бюлетини за гласуване в 24 район – София

Във връзка с организирането на предаването и приемането на отпечатаните хартиени бюлетини и на основание чл.70, ал.4 и чл. 72, ал. 1, т. 18 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район - София

 

РЕШИ:

 

Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район - София упълномощава Ясен Георгиев Стоев с ЕГН: и Михаил Иванов Петров с ЕГН: - членове на комисията със следните права:

а/ да представляват комисията при приемане, предаване и транспортиране на отпечатаните хартиени бюлетини за район 24 - София;

б/ да осъществяват контрол при транспортирането и доставката на бюлетините;

в/ да подпишат приемо-предавателни протоколи за приемане, респективно предаване на бюлетините.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.  

 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 09.05.2019 в 19:00 часа

Календар

Решения

  • № 110 / 26.05.2019

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали

  • № 109 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

  • № 108 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения