Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 22
София 24 ИР, 09.05.2019

ОТНОСНО: Одобряване на графичен файл с предпечатен образец на бюлетина и тираж на бюлетините за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019 г. в Двадесет и четвърти район – София

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район – София е постъпило писмо с изходящ № - ЕП-15-50 от 08.05.2019 г. на ЦИК, съдържащо справка за тиража на бюлетините в 24 район – София.

На основание чл. 70, ал.4, чл.72, ал.1, т.1 и т.29, във връзка с Решение 158-ЕП от 12.04. 2019 на ЦИК,  Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район – София

 

РЕШИ:

 

 1. Одобрява определения от ЦИК тираж от 368 600 /триста шестдесет и осем хиляди и шестотин/ броя бюлетини за отпечатване в Двадесет и четвърти район – София.
 2. Формално одобрява графичен файл с предпечатен образец на бюлетината, генериран в уеб-базираната система за одобрение на бюлетината, изпратена от ЦИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.    

Председател: Валери Владимиров Цолов

Зам. председател: Владимир Добрев Иванов

* Публикувано на 09.05.2019 в 18:57 часа

Календар

Решения

 • № 110 / 26.05.2019

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали

 • № 109 / 26.05.2019

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

 • № 108 / 26.05.2019

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения