Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 102
София 24 ИР, 26.05.2019

ОТНОСНО: Назначаване на технически сътрудник за подпомагане дейността на РИК 24

На основание чл. 70, ал. 4  от ИК, във връзка с чл. 63 от ИК и Решение №5-ЕП от 25.03.2019 г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти  район - София 

РЕШИ:

 

 1. 1. Назначава за технически сътрудник, които да подпомагат дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район - София, както следва
 2. Анита Симеонова Стефанова ЕГН

Определя дневно възнаграждение на техническия сътрудник в размер на 100 (сто) лева.

 1. Лицето по т.1 от настоящото решение ще осъществява функциите си в изборния ден, а именно 26.05.2019 г.

Препис от решението да се изпрати на Областна администрация-София град за сключване на договори с назначените лица.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 26.05.2019 в 13:48 часа

Календар

Решения

 • № 110 / 26.05.2019

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали

 • № 109 / 26.05.2019

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

 • № 108 / 26.05.2019

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения