Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 10
София 24 ИР, 22.04.2019

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в административен район „Сердика“ – СО

Във връзка с формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в административен район „Сердика“ - СО, Районна избирателна комисия в 24 Район - София, разгледа Заповед № СОА19-РД09-535/15.04.2019 г.  на кмета на Столична община, съгласно която е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други социални заведения на територията на съответния административен район, които секции се образуват от ръководителите на посочените по-горе заведения, както и заповед № РСР-19-РД09-124/18.04.2019 г. на кмета на административен район „Сердика", с която е определен  номер 244605063 на служебна секция в II МБАЛ – София, образувана със заповед №663/09.04.2019 г. на изпълнителния директор на ЛЗ; номер 244605064 на служебна секция в V МБАЛ – София ЕАД, образувана със заповед №77/11.04.2019 г. на изпълнителния директор на ЛЗ; номер 244605065 на служебна секция в Софийски затвор, образувана със заповед №Л-100/18.04.2019 г. на Началника на затвора; номер 244605066 на служебна секция в Следствен арест на ул. „Майор Георги Векилски“ №2 образувана със заповед №1-600/09.04.2019 г. на Началник ОСИН - София

На основание чл.70, ал.4 и във връзка с чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал.6  и ал. 8 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София 

РЕШИ: 

Формира следната единна номерация на служебните избирателни секции в Район „Сердика", както следва: 244605063 - II МБАЛ – София, 244605064 - V МБАЛ – София ЕАД, 244605065 - Софийски затвор, 244605066 - Следствен арест на ул. „Майор Георги Векилски“ №2

където                                     

24 е номер на  изборния район

46 е  номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТТЕ

05  е номерът  на административния район съгласно ЕКАТТЕ

063, 064, 065, 066 е номерът на служебната секция в административния район.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 22.04.2019 в 17:25 часа

Календар

Решения

  • № 110 / 26.05.2019

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали

  • № 109 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

  • № 108 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения